Yamang-dagat sa Pilipinas: Mayroon pa ba?

ni Judy Christa Nazareno

Link ng Larawan

         Ang Pilipinas ay sagana sa yamang dagat sapagkat ito ay isang arkipelagong bansa. Mula sa mga makukulay na perlas, korales at iba’t ibang klase ng isda, matatagpuan rin sa ating mga karagatan ang mga dugong, green sea turtles, hawksbill, at loggerhead. Tinatayang mahigit kumulang 2.2 milyong kilometrong kuwadrado ang katubigan ng ating bansa na siyang pinagkukunan ng kabuhayan ng 991 libong Pilipino. Dahil dito, hindi kataka-takang maging pangingisda ang isa sa maging pangunahing hanap-buhay ng mga Pilipinong nakatira malapit sa mga baybaying-dagat. Subalit ang ganitong sitwasyon ay unti-unting nagkakaroon ng mga pagbabago dahil na rin sa kapabayaan at walang-pakundangang pang-aabuso sa ating likas na yaman, partikular na sa ating mga yamang dagat.


Link ng Larawan  

   Papaunti nang papaunti ang nahuhuling isda bilang epekto ng ilegal na paggamit ng dinamita at paglason sa karagatan. Hindi tuloy nakapagtatakang isipin na darating ang araw na wala nang kahit isang isdang mahuhuli mula sa ating mga dagat. Ayon sa artikulo ni Ginoong Dennis F. Galvan ng AK-NCR na pinamagatang “Ang Responsibilidad ng Kabataan sa Pangangalaga ng Yamang Pangkaragatan,” lalo pang lalala ang isyung ito kung magsasawalang-bahala ang pamahalaan at ang sambayanan dahil mahigit 976.5 bilyon metric ton kada isang taon ang nakukuha ng mga komersyal na mangingisda sa ating mga karagatan. Ani Galvan, “Ang 20 MT na isda ay sapat para magbigay ng 50 kilo sa 400 na tao kada taon. Ang isang karagatang masagana ay nakakapagbigay ng 200 bilyong tonelada ng isda para sa 10 taon at sa kondisyon ng ating karagatan ngayon, ito ay makakapagbigay na lamang ng 72 bilyong tonelada ng isda sa 10 taon.”

            Ang yamang dagat ng Pilipinas ay isang napakahalagang isyu sapagkat hindi lamang ito usaping pambansa kundi pandaigdig rin. Malaki ang naitutulong nito sa ating ekonomiya sapagkat humigi’t kumulang 2.8 porsyento ng gross domestic product o GDP ang nagmumula sa yamang dagat ng ating bansa. Ngunit kung hindi pagtutuunan nang pansin ang pangangalaga sa mga yamang dagat na ito,  hindi lamang mga korales, mangroves, seagrass at iba pang yamang dagat ang labis na maaapektuhan. Ang tao na siyang kumukuha ng kaniyang ikinabubuhay mula sa mga yamang dagat na ito ang siyang lubos na makararanas ng matinding epekto mula rito. Pangunahin na rito ang papahina at papalubog na industriya ng pangingisda sa ating bansa, partikular na ang mga tinatawag na fisherfolk o yaong mga small-time fishermen. Kung may mahuli man silang mga isda at maibenta sa palengke o sa dalampasigan, hindi pa sapat na pantawid-gutom ang kanilang kinikita.

            Bagaman ang pamahalaan ay tumutulong upang maresolbahan ang lumalalang isyu ukol sa ating papaunting yamang dagat sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mga “coastal resources management programs,” hindi pa rin ito sapat. Karamihan sa mga proyektong ito ay naglalayong makapagbigay ng tulong panteknikal tulad ng paghahatid ng iba’t ibang klase ng impormasyon at kaalaman ukol sa kahalagahan ng pag-iingat sa mga yamang dagat, pagsasagawa ng mga seminar at iba pa. Gayunpaman, may mga nananatiling bulag, pipi, at bingi sa isyung ito. Hindi naipapatupad nang maayos ang ilan sa mga polisiya na siyang lalong ikinalalala ng problema. Hindi rin maipagkakaila na magpahanggang ngayon, bagaman may mga proyektong tulad ukol sa “coastal resources management,” hindi pa rin nalulunasan at nabibigyang-pansin ang pangkabuhayan ng mga mangingisda sa ating bansa.

            Tunay na masalimuot ang usapin ukol sa ating papaubos na yamang dagat. Subalit hindi ito isang dahilan upang tayo ay magsawalang-bahala na lamang. Halimbawa, ang mga kabataan na siyang kinikilalang mamumuno sa susunod na henerasyon ay mayroong maitutulong. Ang kanilang pagiging mulat sa mga ganitong isyu ay isang simula upang kanilang bigyan nang halaga ang ating yamang dagat. Habang hindi pa huli ang lahat at habang mayroon pang natitira sa mga yamang dagat na ito, panahon na upang imulat ang kamalayan ng sambayanan tungkol sa lagay ng ating yamang pangkaragatan. #

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s